Bohyn & Ide, Geassocieerde notarissen BV

 

Bohyn & Ide

Geassocieerde notarissen BV

In de context van "Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten (CRH)" vindt u op notaris.be nog volgende 15 artikels.

1 Oprichting Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten
Uw huwelijkscontract of wijzigingsakte laten registreren? Als u een huwelijkscontract of wijzigingsa

2 Wat is het Centraal Register van Huwelijksovereenkomsten?
Welke gegevens zitten er in deze databank? Welke verplichtingen moet uw notaris nakomen? U kri

3 Notaris.be breidt uit met MyBox: de tool bevat info over huwelijks- en samenlevingscontracten
Stel dat u ooit een samenlevings- of huwelijkscontract heeft afgesloten bij uw notaris. Is uw papier

4 CRH (centraal register van huwelijksovereenkomsten)
Het CRH is een centrale gegevensdatabank waarin huwelijksovereenkomsten, wijzigingsakten en samenlev

5 Wat is het CRH (Centraal Register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten)?
Het Centraal register van Samenlevings- en Huwelijksovereenkomsten (of “CRH”) is een dat

6 Welke gegevens kan ik terugvinden in CRH?
Sinds 1 september 2011 worden alle bij een notaris opgetekende huwelijksovereenkomsten verplicht ger

7 Welke informatie kan ik niet terugvinden in het CRH?
In het register bevindt zich niet de inhoud van de akten zelf. De akten worden er alleen maar geregi

8 Wat is de betekenis van de verschillende types huwelijksvermogensstelsel?
Naast de gegevens van de betrokken personen en de gegevens van de notaris, wordt het huwelijksvermog

9 Ik vind mijn samenlevings- of huwelijkscontract niet terug in het CRH?
U zult uw huwelijksovereenkomst(en) terugvinden als het voldoet aan volgende voorwaarden: De over

10 Kan ik gegevens van een ander persoon opzoeken in het CRH?
Neen, op deze website kan u alleen maar uw persoonlijke gegevens terugvinden. Alle registraties in h

11 Ik stel vast dat mijn gegevens onjuist of onvolledig zijn. Welke instantie kan ik contacteren?
Indien u, na raadpleging, vaststelt dat de gegevens onjuist zijn of onvolledig, raden wij u aan om c

12 Ondertussen ben ik gescheiden, maar ik zie nog registraties van mijn vorige samenlevings-of huwelijksovereenkomst vermeld staan. Is dit correct?
Alle notariële samenlevingsovereenkomsten en alle huwelijksovereenkomsten worden verplicht verm

13 Ik zie een vonnis of een arrest tussen mijn registraties in het CRH staan. Wat wil dit zeggen?
Het CRH bevat sinds 1 september 2015 ook de vonnissen en arresten die een invloed kunnen hebben op d

14 Wat als ik mijn resulta(a)t(en) wil uitprinten?
Er is geen printknop voorzien op de website zelf. Wilt u toch een afdruk maken, dan kunt u dit met d

15 Wat is het wettelijk kader van het CRH?
De wet van 14 januari 2013 houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie,

 
 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .