Bohyn & Ide, Geassocieerde notarissen BV

 

Bohyn & Ide

Geassocieerde notarissen BV

8

Ondertussen ben ik gescheiden, maar ik zie nog registraties van mijn vorige samenlevings-of huwelijksovereenkomst vermeld staan. Is dit correct?

Alle notariële samenlevingsovereenkomsten en alle huwelijksovereenkomsten worden verplicht vermeld in het CRH, ongeacht de burgerlijke staat van de partijen, dus ongeacht of zij al dan niet nog gehuwd of wettelijk samenwonend zijn. 

Het kan dus zijn dat u in uw resultaten nog overeenkomsten terugvindt met een ex-partner. Dit is normaal aangezien alle overeenkomsten geregistreerd worden zonder rekening te houden met uw actuele situatie. Zo wordt er geen update gedaan van uw burgerlijke staat.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .